Počela nastava drugog studijskog ciklusa na Rudarskom fakultetu

Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru počela je nastava u okviru drugog studijskog ciklusa, master studija, na koji je upisano 14 kandidata, potvrdio je prodekan za nastavu ove visokoškolske ustanove Vladimir Malbašić. On je izrazio zadovoljstvo brojem prijavljenih kandidata, budući da ih je u prvom krugu bilo samo devet i da rukovodstvo fakulteta nije imalo vremena da organizuje adekvatan marketing i promovisanje modula master studija. „Nastava je počela prema planiranom studijskom programu sa četiri modula. Tri modula su direktno vezana za rudarstvo – priprema mineralnih sirovina, kao i površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, dok je četvrti modul geološko inženjerstvo, s obzirom da je riječ o deficitarnom zanimanju rudnički geolog“, rekao je Malbašić. On je dodao da će se zbog manjeg broja studenata tokom dva semestra, koliko je predviđeno trajanje nastave na master studijama, ona odvijati kroz mentorski rad. „Nakon nekoliko uvodnih predavanja biće uglavnom zastupljen mentorski rad sa konsultacijama za pripreme seminarskih i stručnih radova. Studenti treba da polože devet predmeta i da urade i odbrane završni rad, čime će steći zvanje master rudarstva“, rekao je Malbašić. On je potvrdio da je cijena master studija na ovom fakultetu 880 KM i da je propisana odlukom Rektorata banjalučkog Univerziteta. Malbašić je rekao da činjenica da je Rudarski fakultet u Prijedoru već u prvoj godini samostalnog djelovanja uspio da stekne sertifikate za organizovanje kako osnovnog, tako i drugog studijskog ciklusa, potvrđuje opravdanost njegovog izdvajanja u zaseban fakultet. Rudarski fakultet je osnovan prije dvije akademske godine, nakon desetak godina funkcionisanja u sastavu Tehnološkog fakulteta u Banjaluci.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.