Počela proizvodnja na novoj opremi u Livnici Ljubija

U „Livnici Ljubija“ juče je poslije šestomjesečnog probnog rada i zvanično počela proizvodnja na novoj opremi. „Fortis grupa“, u čijem se sastavu nalazi devet preduzeća iz oblasti niskogradnje, investirala je 1.245.000 maraka u novu opremu i potpunu rekonstrukciju i osavremenjavanje procesa proizvodnje. Sredstva u iznosu od 600.000 maraka u osavremenjavanje opreme uložila je i Vlada RS iz sredstava Razvojnog fonda RS.

– Nova oprema je instalirana u postojećem prostoru koji postoji od 1917. godine i u kome je poslije više od devedeset godina rada ovo prva značajnija proizvodna investicija, tako da pored standardnog sivog i obojenog liva, sada može radi ovlivke modularnog liva – rekao je direktor livnice Marinko Ðurić.

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić, koji je svečanim presijecanjem trake ozvaničio početak rada na novoj opremi, istakao da u ovom kriznom vremenu ipak ima pozitivnih primjera gdje se ulažu sredstva, zapošljavaju novi radnici i povećava obim proizvodnje.

– Opština Prijedor će uvijek pomagati i stimulisati svako preduzeće koje radi u tom pravcu i koji se ne prepuštaju tokovima krize, već se u krizi zapošljavanjem novih radnika i dvostruko većom proizvodnjom pripremaju za neka bolja vremena – kazao je Pavić.

Glavni tehnolog livnice Žarko Ðurđinovski je istakao da je najveća novina da se sa ručnog prešlo na mašinsko kalupovanje, čime je radnicima uveliko olakšan rad, a uz kompletno nove tresilice, magnete i mješalice znatno je povećan kvalitet finalnog proizvoda. On je potvrdio da će osavremenjavanje procesa proizvodnje doprinijeti i povećanju proizvodnje sa 30 na 50 do 60 tona odlivaka mjesečno, odnosno oko 600 tona godišnje i sa sadašnjih milion maraka, a vrijednost ukupne proizvodnje na godišnjem nivou bi iznosila oko tri miliona maraka.

Livnica trenutno zapošljava 23 radnika, a planirano je da se zaposli još desetak novih radnika, te kako u širem okruženju nema livaca i kalupara, novoprimljene radnike će edukovati uz rad.

Sa primjenom nove tehnologije i povećanjem asortimana i kvaliteta odlivaka kao finalnih proizvoda planirano je proširenje tržišta gdje će odlivci biti plasirani, tako da već postoje ugovoreni poslovi sa firmama iz Hrvatske i Austrije , te novim kupcima u Holandiji.

Izvor: Glas Srpske

Comments are closed.