Počeli radovi na izgradnji spomen obilježja

U Kozarcu su počeli radovi na izgradnji spomen obilježja stradalim Bošnjacima sa ovog područja u periodu 1992-95 godine. Planirano je da se grubi zemljani radovi te izlivanje betonkih ploča na lokalitetu predviđenom za spomen obilježje obave u narednih 10-ak dana ako vremenske prilike budu išle u korist izvođača radova. Iz glavnog odbora za izgradnju je potvrđeno da je aktiviran i donatorski telefon BH Telekoma 090-291-084 na koji se mogu javiti ljudi iz te mreže i donirati 2 KM za izgradnju. Kako je planom predviđeno, završetak radova i otvaranje spomen obilježja je predviđeno za 31. juli ove godine.

Comments are closed.