Početak obuka za pisanje projekata po metodologiji EU

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA-PD” organizuje obuke na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja opštine Prijedor. Obzirom na veliko interesovanje za ove obuke i prijavu preko 70 učesnika, Agencije organizuje obuke u tri ciklusa od kojih je prvi počeo u petak 27.04.2012.godine.
Tema obuka obuhvata upravljanje projektnim ciklusom, odnosno priprema prijedloga projekata po metodologiji Evropske Unije kako bi se predstavile mogućnosti korištenja nepovratnih sredstava EU, zahtjeve po pitanju projekata za sufinansiranje i omogućilo osposobljavanje pojedinaca za izradu kvalietnog projekta po traženoj metodologiji.
Planirane obuke imaju obilježje projektne škole i trajaće do mjesec dana po ciklusu, a sastoje se iz teoretskog i praktičnog dijela na pojedinim projektnim idejama, uz konsultacije sa predavačima putem elektronske pošte.
Obuke su organizovane za javni i nevladin sektor, te pojednice u opštini Prijedor koji su zainteresovani za privlačenje sredstava iz dostupnih fondova EU za projekte iz njhovih djelatnosti. Naime, za Bosnu i Hercegovinu dostupni su neki od fondova EU za različite oblasti (Programi prekogranične saradnje, FP7, Program Kultura i dr.) i postoji potreba za jačanjem kapaciteta u opštini Prijedor koji bi konkurisali i dobili sredstava za realizaciju projekata. Takođe, ove obuke imaju za cilj i stvaranje mreže partnerstva različitih organizacija i predstavnika iz javnog i nevladinog sektora na lokalnom nivou, u cilju zajedničkog nastupa prema ovotrnim pozivima za finansiranje projekata iz pojednih oblasti.
PREDA-PD

Comments are closed.