Počinili 74 krivična djela

U Prijedoru je u porastu maloljetnička delinkvencija i vršnjačko nasilje. Samo u prošloj godini krivičnih djela koja su počinili maloljetnici bilo je duplo više nego u godini ranije.
Prema riječima Zorana Inđića, komandira Policijske stanice Prijedor 2 i člana Foruma za bezbjednost u zajednici, prošle godine zabilježena su 74 krivična djela koja su počinili maloljetnici. U 2009. godini maloljetnici su počinili 34 krivična djela.
– Uglavnom se radi o krivičnim djelima iz oblasti imovinskih delikata. Maloljetnici se upuštaju ne samo u sitne krađe već i one mnogo teže, poput obijanja trgovina i trafika. Zabilježili smo i krivično djelo falsifikovanja novčanica, a prestupnik je bio maloljetnik – rekao je Inđić te dodao da je u toku prošle godine 88 maloljetnika na različite načine prekršilo zakon.
Prema podacima Centra za socijalni rad, znatno je više maloljetnika koji su bili u sukobu sa zakonom nego što je to evidentirala policija. U Centru kažu da je 109 maloljetnika napravilo neki prekršaj ili počinilo krivično djelo.
Branka Jandrić-Vuković, koja radi kao referent za maloljetničku delinkvenciju, kaže da je vršnjačko nasilje u porastu.
– Prošle godine zabilježeno je i više djevojčica koje su se našle u sukobu sa zakonom. One uglavnom bježe od kuće, napuštaju školu, a više je i maloljetnica koje stupaju u brak sa starijim licima – kaže Vukovićeva. Ona je dodala da se u najvećem broju slučajeva radi o djeci koja potiču iz nepotpunih porodica ili porodica u kojima su djeca na neki način zapostavljena.
Centar za socijalni rad opštine Prijedor, u saradnji s Ministarstvom prosvjete i kulture RS i školama, već dvije godine radi na projektu suzbijanja maloljetničke delinkvencije. Riječ je o projektu pod nazivom „Plan preventivnih aktivnosti na suzbijanju delinkvencije u osnovnim i srednjim školama“, kroz koji se maloljetnicima školskog uzrasta preventivno pokušava ukazati na posljedice kršenja zakona.
Fokus

Comments are closed.