Podrška zapošljavanju roma

romi

Javni poziv Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i raseljena lica BiH, kojim je za zapošljavanje Roma u RS izdvojeno 220.000 maraka, snažno je odjeknuo i među romskom populacijom u Prijedoru.

Ramo Salešević, predsjednik prijedorskog Udruženja Roma, smatra da je to nova šansa za zapošljavanje ovdašnjih Roma pred kojima su dvije mogućnosti: samozapošljavanje i zainteresovanost prijedorskih poslodavaca, preduzeća i ustanova da im, aktivnim učešćem u tom projektu, ponude odgovarajuća radna mjesta.

– Na tome i posebno insistiramo, jer je zapošljavanje jedan od ključnih problema Roma, kako u RS i BiH, tako i u Prijedoru – rekao je Salešević i ocijenio da je smanjenjem predviđenih sredstava za samozapošljavanje, sa osam na pet hiljada maraka, sužen prostor za angažman Roma u privatnom biznisu.

Na vrata prijedorskog Biroa za zapošljavanje trenutno kuca više od 90 Roma, među kojima je mnogo onih sa srednjoškolskim obrazovanjem.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.