Podržati nastavak rada dnevnog centra za djecu u riziku

djecarizik

Forum za bezbjednost grada Prijedora uputiće molbu gradskoj upravi da obezbijedi 10.000 KM za nastavak rada dnevnog centra za djecu u riziku, budući da je ovaj centar za tri godine postojanja i rada postigao izvanredne rezultate, rekla je predsjedavajuća Foruma Dragana Malić.

„U posljednje tri godine redovno smo na sjednicama Foruma informisani o rezultatima rada na prevenciji maloljetničke delinkvencije, devijantnih pojava i asocijalnog ponašanja, te smatramo da bi bila nemjerljiva šteta ako bi centar bio ugašen“, kazala je Malićeva.

Voditelj centra Rada Karajica podsjetila je da okupljaju 32 djece u riziku uzrasta od sedam do 16 godina i s radom su počeli 1. jula 2012. godine.

Nakon tri godine finansijske podrške holandske vlade i grada Prijedora Centar je nastavio rad na volonterskoj osnovi u nadi da će se iznaći sredstva za opstanak i budući rad.

„Zbog izuzetnih rezultata koje smo ostvarili, holandska vlada obezbijedila je novac i za narednu, četvrtu godinu rada centra, ali pod uslovom da i grad Prijedor učestvuje u finansiranju centra sa 10.000 KM godišnje i mi se nadamo podršci grada“, rekla je Karajica.

Centar pohađaju djeca bez jednog ili bez oba roditelja, djeca žrtve nasilja u porodici i djeca roditelja ovisnika o drogi ili alkoholu, po odabiru Centra za socijalni rad Prijedor, a po kriterijumima koje je odredio donator.

„Naši štićenici su za ove tri godine popravili svoje vladanje, redovni su u pohađanju nastave, eliminisali su agresivno ponašanje, završili uspješno razrede i niko nije počinio prekršaj ni krivično djelo niti je evidentiran u policiji“, navela je Karajica.

Zato se, prema njenim riječima, centru obraćaju i same škole s listama djece koja izostaju s nastave i zaostaju u učenju, gdje se takođe uglavnom radi o djeci iz nefunkcionalnih porodica.

Karajica je naglasila da dnevni centar nije povremenog i privremenog karaktera kao većina projekata u nevladinom sektoru, nego je to kontinuirani i stručni rad s djecom svakog radnog dana od 10.00 do 17.00 časova.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.