Počela realizacija projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja u RS”

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Italije i nevladine organizacije „Čezvi“, počelo je realizaciju projekta „Unapređenje mentalnog zdravlja u RS“ u koji će u naredne tri godine biti uloženo 600.000 evra, potvrdio je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Milan Latinović. „Ovim projektom predviđeno je uspostavljanje mreže od 22 centra za zaštitu mentalnog zdravlje, opremanje odgovarajućom opremom i edukacija zaposlenih“, rekao je Latinović prilikom posjete Centru za mentalno zdravlje u Prijedoru. On je dodao da će prijedorski Centar za mentalno zdravlje biti uključen u projekat i to u segment edukacije menadžmenta Doma zdravlja s ciljem „senzibilizacije za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici“ i zaposlenih u Centru, te obezbjeđenja opreme za radnu terapiju. Latinović je naglasio da je jedan od prioriteta projekta kompjutersko opremanje i umrežavanje centara. Direktor prijedorskog Doma zdravlja Mladen Miodragović rekao je da Centar za mentalno zdravlje u Prijedoru od januara zvanično radi po rješenju republičkog Ministarstva zdravlja. „U posljednje dvije godine svojim sredstvima i uz pomoć opštine pripremali smo ovaj prostor za registraciju i obavili neophodnu edukaciju kadra koji zadovoljava normative“, rekao je Miodragović, navodeći da su u Centru stalno zaposleni psihijatar i psiholog, te tri tehničara. On je naglasio da je obuka stručnog kadra do sada obavljana stihijski, a ovim projektom se pruža prilika da se edukacija provodi organizovano i sistematično. Pomoć Centra za mentalno zdravlje u Prijedoru dnevno traži deset do 15 lica.
Izvor: TV Prijedor

Comments are closed.