Pola miliona maraka za podršku zapošljavanja lica sa invaliditetom

fond

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor objavio je Javni poziv poslodavcima, invalidima i invalidskim organizacijama za subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje, održivost zaposlenosti i ekonomsku podršku invalida u 2016. godini.

Ukupna vrijednost Projekta zapošljavanja, samozapošljavanja, održivosti zaposlenosti i ekonomske podrške invalidima, koji se finansira iz budžeta Republike Srpske, iznosi 500.000 konvertibilnih maraka (KM).

Realizacija projekta će obuhvatiti podršku za 167 osoba sa invaliditetom kroz četiri komponente:

– zapošljavanje kod poslodavaca 25 osoba, u iznosu od 4.000 KM, po jednom licu,
– samozapošljavanje 35 osoba sa invaliditetom, u iznosu od 4.500 KM po jednom licu,
– podrška održivosti zaposlenosti invalida kod poslodavaca za 50 osoba, u iznosu od 2.000 KM po osobi,
– ekonomska podrška za 57 lica u iznosu od 2.500 KM, po osobi.

Projekat predviđa finansiranje, sufinansiranje, zapošljavanje kod poslodavca, samozapošljavanje, održivost zaposlenosti i ekonomsku podršku invalidnim licima i njihovim porodicama, putem republičkih invalidskih organizacija do utroška sredstava predviđenih ovim projektom prema utvrđenim prioritetima i kriterijumima.

Poziv je otvoren do 1. avgusta 2016. godine. Kompletan tekst poziva ovdje.

Autor: PrilikaPlus.ba

Comments are closed.