Pomoć i od poznatih i od anonimnih donatora

Predsjednik Udruženja Roma Prijedor Ramo Salešević izjavio je danas da je anonimna donatorka obezbijedila pomoć za svih 90 romskih porodica u Prijedoru.

„Svaka porodica dobila je po pet kilograma brašna i po pet litara ulja i sve porodice su bile obuhvaćene“, rekao je Salešević novinarima u Prijedoru.

On je podsjetio da je prethodno i Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“ obezbijedilo 35 prehrambenih paketa, Centar za socijalni rad 22, a Gradska uprava 12 paketa pomoći Romima.

„To je dobar znak da se Romi pomažu u ovoj epidemiji i mi moramo tako nastaviti i dalje jer znamo da jedan dio živi od prikupljanja sekundarnih sirovina, a jedan dio od rada na pijacama koje su sada zatvorene“, dodao je Salešević.

On je izrazio zahvalnost i Udruženju građana „Optimisti“ koje vodi jednu javnu kuhinju u kojoj jedan dio pripadnika romske populacije dobija tople obroke i koje povremeno dijeli pakete pomoći i za romske porodice.

Izvor: SRNA

Comments are closed.