Pomoć sindikata traži 7 radnika dnevno

Regionalnom odboru Saveza sindikata Republike Srpske Prijedor dnevno se u prosjeku obraća 7 radnika koji se uglavnom žale na prekid radnog odnosa, neisplaćivanje plata i drugih zakonom zagarantovanih primanja, te na neuplaćivanje doprinosa, rekao je izvršni sekretar ovog odbora Dragoljub Kitonjić. „Karakteristično je da je sve manje stečaja, ali se sa ovim problemima sada najviše suočavaju radnici u malim privatnim preduzećima odnosno njihovi poslodavci gase djelatnost zbog povećanja poreza i doprinosa i ukidanja neoporezivog dijela plate „, kazao je Kitonjić. Prema njegovim riječima, presudnu ulogu trebalo bi da ima Vlada RS koja kreditna sredstva umjesto u potrošnju treba da ulaže u stvaranje novih vrijednosti kako bi se postigao solidan balans između realnog i administrativnog sektora. „U suprotnom, i administrativni sektor bi se uskoro mogao naći u sličnom položaju, pošto realni sektor, opterećen mnogim problemima, više neće moći izdržavati sadašnji glomazan birokratski aparat“, upozorio je Kitonjić. On je dodao da su dometi sindikata u zaštiti njihovih radničkih prava određeni radno-pravnim zakonodavstvom i da sindikat svoje mogućnosti maksimalno koristi, navodeći da radnici koji zaštitu svojih prava zatraže na sudu, moraju više godina biti izuzetno strpljivi kako bi dočekali pravosnažne presude, a onda i dodatno strpljivi kako bi dočekali njihovu primjenu.
SRNA

Comments are closed.