Popunjen preduzetnički inkubator

Kapaciteti svih osam poslovnih prostora izgrađenih u dvije faze razvoja projekta “Preduzetnički inkubator“ u Prijedoru su popunjeni i u njima su trenutno zaposlena 43 radnika. Izvršni menadžer ovog preduzetničkog inkubatora Brane Vujasin potvrdio je da je Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor-Preda od kraja juna, kada je uz pomoć Evropske komisije i opštine završena rekonstrukcija dva objekta bivše kasarne ukupne površine 688 kvadratnih metara, proširila obim usluga za korisnike inkubatora. “Svi preduzetnici 24 časa na raspolaganju imaju usluge interneta, kao i biblioteke sa stručnom literaturom“, rekao je Vujasin i dodao da su i korisnicima na raspolaganju oko kompletiranja dokumentacije neophodne za aplikaciju na kreditne garancije Fondacije za razvoj Prijedor. Među korisnicima poslovnih prostora u inkubatoru najviše je proizvođača namještaja. Opština Prijedor je prije dvije godine otvorila je u prostoru bivše kasarne u Palančištu preduzetnički inkubator u kome je prva poslovna iskustva steklo više preduzetnika. Uz pomoć “Senet“ programa Vlade Italije i regije Toskana tada je rekonstruisan jedan objekat površine oko 700 kvadrata koji je ustupljen malim preduzećima kako bi im smanjenjem početnih troškova povećali konkurentnost na tržištu. Druga faza projekta koji je podržala Evropska komisija završena je krajem juna ove godine, a u planu je i treća u kojoj će biti građeni objekti, odnosno hale za smještaj proizvodnih pogona.

Comments are closed.