Porast broja maloljetnih delinkvenata

U prijedorskom Centru za socijalni rad evidentirano je novih 76 maloljetnika koji su prošle godine počinili neko od prekršajnih ili krivičnih djela. Voditelj tima za maloljetničku delinkvenciju Rada Karajica rekla je da je na evidenciji Centra ukupno 197 maloljetnih lica koja su počinioci krivičnih djela ili su skloni asocijalnom ponašanju. „U 2009. imamo 16 slučajeva maloljetnika do 14 godina koji su krivično neodgovorni. To su maloljetnici koji ne idu redovno u školu, skitaju, bave se i krađom, a roditelji nemaju kapaciteta da brinu o svojoj djeci“, izjavila je Karajica i dodala da je zabrinjavajuće da je sve više slučajeva djevojčica koje bježe od kuće, iz škole, sklapaju vanbračne veze sa maloljetnim i punoljetnim osobama. Tokom prošle godine devet djevojčica je pobjeglo od kuće, a neke od njih su sklone krađi, alkoholu i drugim porocima. U Prijedoru nema vaspitnih ustanova, disciplinskog ili dnevnog centra gdje bi neko od maloljetnika sa društveno neprihvatljivim ponašanjem bio smješten. U vaspitno-popravne domove i maloljetničke zatvore smještena su tri maloljetna prestupnika iz Prijedora. Prošle godine u Osnovnom sudu i Okružnom tužilaštvu prema maloljetnicima je izrečena 41 vaspitna mjera i preporuka. U Centru ističu da imaju vrlo dobru saradnju sa školama i policijom, ali da bi mnogo više trebalo uraditi u porodicama čija se djeca asocijalno ponašaju. Sanja Topić, psiholog u Centru za socijalni rad naglasila je da ima više uzroka devijantnog ponašanja, navodeći neke osobine ličnosti, kao što su snižen nivo inteligencije, nezrelost, emocionalna nestabilnost, razni kompleksi, ali i značajni uticaj socijalnih činilaca. Sociolog Milena Miodragović rekla je da prevencija i resocijalizacija djece i omladine sa poremećajima u ponašanju zahtijeva dugotrajan i kontinuirani rad stručnjaka sa djetetom, porodicom, školom, ali i drugim institucijama. „Projekat Dnevni centar za maloljetnike, zajedno sa četiri projekta koje je Centar aplicirao, ušao je u dokument Strategija razvoja opštine Prijedor 2008 – 2013., tako da se nadamo da će njegovom realizacijom biti rješavan ovaj problem“, navela je Miodragovićeva. Prijedorski Centar za socijalni rad u saradnji sa policijom, osnovnim i srednjim školama, realizuje prgram prevencije maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja.       

Comments are closed.