Posao za invalide

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske (RS) iz Prijedora objavio je javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za zapošljavanje 100 invalida. Direktor ovog fonda Zoran Tepić je na konferenciji za novinare u Prijedoru rekao da će broj zaposlenih invalida zavisiti od kvaliteta ponuđenih projekata, a za njihovo finansiranje Fond će izdvojiti od 400.000 do 500.000 KM. „Tokom ove godine posredstvom Fonda posao je dobilo 200 invalida, za šta je izdvojeno 800.000 KM, a nakon ovog poziva procjenjujemo da će broj zaposlenih biti i veći od planiranih 300 invalidnih lica“, naglasio je Tepić. On je istakao da je za sedam mjeseci na račun Fond za profesionalnu rehabilitaciju uplaćeno 82 odsto sredstva od planiranih 1.500.000 KM za 2008. godinu, tako da očekuje da će na kraju godine finansijski plan biti uveliko premašen. „Iz ovih sredstava poslodavcima su vraćeni uplaćeni doprinosi za 520 zaposlenih invalida, a visina novčanih sredstva dostigla je cifru od 100.000 KM“, naveo je Tepić. On je rekao da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite pripremio nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida koji bi trebalo da budu usvojen do kraja godine. „Suština izmjena odnosi se na način uplate posebnog doprinosa koji će nakon usvajanja predloženih zakonskih izmjena biti uplaćivan u korist Budžeta RS, umjesto na žiro-račun Fonda“, naglasio je Tepić, ističući da ovom izmjenom očekuju bolju i efikasniju kontrolu uplata posebnog doprinosa, koji za privatne poslodavce iznosi 0,1 odsto, a za ostale 0,2 odsto na bruto plate ukoliko nemaju zaposlenog jednog invalida na 19 radnika. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida RS donesen je novembra 2004. godinr, a godinu kasnije uspostavljen je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida sa sjedištem u Prijedoru. Od početka rada Fonda ukupan broj zaposlenih invalida u Srpskoj pod opštim i posebnim uslovima je 2 920, od kojih je 920 koristilo različite stimulacije koje nudi Fond. Zahvaljujući korištenju povlastica osnovano je i 19 preduzeća za zapošljavanje invalida u RS.

Comments are closed.