Poslodavci sa regije Prijedor zapošljavaju pripravnike

Filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Prijedoru do 30. aprila pristigli su zahtjevi 49 poslodavaca sa područja regije koji su spremni da zaposle 97 pripravnika sa visokom stručnom spremom. Rukovodilac ove Filijale Zdravko Suvajac naveo je da su iz Prijedora 23 poslodavca voljna primiti 44 mlada visokoobrazovana stručnjaka na stažiranje, iz Novog Grada 14 poslodavaca traži 23 fakultetski obrazovana lica, koliko i sedam poslodavaca iz Kozarska Dubica. Na konkurs za učešće u projektu zapošljavanje pripravnika Vlade RS iz Kostajnice su aplicirala četiri poslodavca koja traže šest lica, a iz Oštre Luke prijavio se jedan poslodavac koji bi zaposlio jednog pripravnika. „Najveća potražnja je za inženjerima svih profila, diplomiranim ekonomistima i pravnicima, profesorima i farmaceutima“, rekao je Suvajac, dodajući da su tražena sva zanimanja, osim ljekara. Među poslodavcima je i opština Prijedor koja ove godine namjerava zaposliti na godinu dana 12 lica sa visokom stručnom spremom i omogućiti im da steknu prvo na polaganje stručnog ispita, a prijem pripravnika ranije su najavile i strane kompanije prisutne na prijedorskom području.

Comments are closed.