Poslovanje Šumskog gazdinstva u plusu, likvidnost narušena

Šumsko gazdinstvo „Prijedor“ poslovalo je u proteklih 5 godina sa ostakom dohotka, a najuspješnija je bila 2010. godina sa dohotkom od 164.000 KM, ali se zbog nemogućnosti naplate 3.840.000 KM potraživanja suočava sa narušenom likvidnošću. Ovo gazdinstvo je prošle godine Okružnom privrednom sudu Banjaluka podnijelo 121 tužbu protiv poslovnih partnera, ali je zbog sporosti u rješavanju predmeta nije imalo velike koristi od ovog suda. U međuvremenu je u jednom broju preduzeća otvoren stečaj, a u nekima od njih stečajna masa nije bila dovoljna da namiri potraživanja ŠG „Prijedor“. U ŠG „Prijedor“ smatraju da republički organi treba da apeluju na privredne sudove da ažuriraju rad, a da direkcija Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“ insistira na pokretanju stečaja u svim onima prerađivačkim kapacitetima koji „Šumama“ duguju više od 100.000 KM. Iz ŠG „Prijedor“ pozvali su inspekcijske organe da posvete punu pažnju suzbijanju nezakonitih radnji u oblasti šumarstva i drvne industrije. ŠG „Prijedor“ gazduje i vodi brigu o šumama koje se u šest opština prijedorske regije prostiru na 78.707,76 hektara, od čega se pod privatnim šumama nalazi 36.230,60 hektara. Zapošljava 224 radnika, od kojih je, prema postojećim standardima, 50 prekobrojnih, ali sistematizacija radnih mjesta ne postoji.
SRNA

Comments are closed.