Pošumljavanje Šumskog gazdinstva Prijedor

Šumsko gazdinstvo Prijedor ove godine planira za pošumljavanje i ostale šumsko-uzgojne radove izdvojiti 730 000 KM. Diplomirani inženjer šumarstva Bojan Lukač iz sektora za uzgoj i zaštitu šuma rekao je da je predviđeno pošumljavanje 77 hektara, a na oko 420 hektara ostali šumsko-uzgojni radovi, među kojima su priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje, sveobuhvatna njega kultura i prirodnog podmlatka. Lukač je naveo da je namjera da na području visokih šuma pošume 13 hektara, ista površina na prostoru izdanačkih šuma i 51 hektar goleti, te dodao da će saditi sadnice smrče, gorskog jasena, javora i hrasta kitnjaka. Šumsko gazdinstvo Prijedor na području šest opština regije gazduje i upravlja šumama koje se prostiru na oko 73 746 hektara, od kojih je 42 572 hektara pod visokim šumama.

Comments are closed.