Potpaljena kotlovnica na bio masu

kotlovnica

Ljiljana Despotović, direktor gradske Toplane, juče je obavila prvo potpaljivanje jedne od dvije peći nove kotlovnice na bio masu i na taj način ozvaničila sam početak rada novog postrojenja koje bi trebalo da korisnicima usluga gradskog grijanja pruže kvalitetnije i jeftinije grijanje.

Despotovićeva je podsjetila da je postavljanje novih kotlova trajalo nepunih šest mjeseci a sredstva za njihovu nabavku obezbjeđena su kreditnim zaduženjem i jednim dijelom donatorskih sredstava.

-Oprema je nabavljena u Austriji a za nju smo izdvojili 7 miliona kreditnih i 1,6 miliona donatorskih sredstava, rekla je Despotovićeva.

Izvršni direktor tehničkog sektora gradske Toplane Zoran Knežević najavio je da će toplotna energija iz kotlova na bio masu poteći za 15 dana, a do tada će se vršiti pripreme, prije svega zagrijavanje šamota koje traje po nekoliko dana.

Za rad kotlovnice na bio masu je, kako ističe Knežević, neophodno blizu 200 metara kubnih drveta koje se za sada obezbjeđuje iz šumskog gazdinstva Prijedor, Po riječima Despotovićeve na području Prijedora nažalost još uvijek nije razvijeno tržište bio mase, međutim očekuje se da uskoro zaživi i otkup otpadnog drveta od građanstva čime će se doći do jeftinog energenta.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.