Potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji

protokol

Predstavnici Gradske uprave u Prijedoru i dvadesetak ustanova i gradskih organizacija potpisali su u Prijedoru Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog pristupa u socijalnoj zaštiti i inkluziji.

Načelnik gradskog Odjeljenja za društvene djelatnosti Ljiljana Babić izjavila je da je protokol kojim se uvodi takozvani referalni mehanizam, rezultat rada Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Prijedora i podrške Unicefa.

„Grad Prijedor ne polazi od nule i sada uvodimo referalni mehanizam koji podrazumijeva potpunu koordinaciju između institucija socijalne zaštite. Nadam se da će ovaj protokol nadograditi ono što je do sada grad uspio uraditi u ovoj oblasti“, rekla je Babićeva novinarima u Prijedoru.

Direktor Centra za socijalni rad Milena Miodragović podsjetila je da je Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju prethodno analizirala postojeće kapacitete, te je postojeće socijalne zaštite, kao posebno osjetljive grupe, izdvojila djecu sa smetnjama u razvoju, njihove roditelje i stara, iznemogla i lica bez porodičnog staranja.

„I resursna soba je nedavno počela sa radom s ciljem rane detekcije, identifikacije i intervencije kod djece sa razvojnim teškoćama. Imamo deset identifikovanih porodica koje će dva puta sedmično posjećivati centar i raditi sa stručnim radnicima“, navela je Miodragovićeva. Ona je naglasila da se projekat resursne sobe po prvi put realizuje u Centru za socijalni rad i dodala da prijedorski centar ima kapacitete da nastavi s radom resursne sobe i nakon četiri mjeseca, koliko je predviđeno trajanje pilot-projekta.

Protokol o saradnji u Prijedoru obuhvata gradsku upravu, Centar za socijalni rad, Dom za lica sa invaliditetom, Dom zdravlja, Dječiji vrtić „Radost“, sve osnovne i srednje škole, Centar javne bezbjednosti i Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.