Potpisan Protokol o postupanju

Sa ciljem zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u našem gradu, u prostorijama Centra za socijalni rad je potpisan Protokol o postupanju između predstavnika Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Sigurne kuće, policije i opštine. Ovim dokumentom su definisani zadaci svih subjekata koji su uključeni u zaštitu žrtava nasilja, a njime je nadograđen „Memorandum o međusobnim odnosima i saradnji“ koji je potpisan prije 4 godine. Potpisnici Protokola naveli su da je ove godine povećan broj prijava nasilja u porodici, jer su žrtve postale svjesne da imaju kome da se obrate za pomoć, te su pozdravili „Strategiju za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj od 2009. do 2013. godine“, koja je u utorak usvojena u Narodnoj skupštini RS. Svi potpisnici dokumenta su izrazili svoje očekivanje za većom finansijskom podrškom sa republičkog nivoa, kao i nadanje da opština Prijedor u budžetu za 2011. godinu namijeni novac za zaštitu žrtava nasilja, što do sada nije bio slučaj. Potpisivanju Protokola prisustvovali su predstavnici kancelarije OEBS-a iz Banja Luke.