Potpisan ugovor o izgradnji energane na biomasu

Predstavnici njemačke kompanije „Umvelttehnik i inženjering“ iz Hanovera i prijedorske opštine danas su potpisali memorandum o saradnji na izgradnji postrojenja kojim će Javno preduzeće „Toplana“ proizvoditi toplotnu energiju koristeći biomasu kao energent. Predstavnik njemačke kompanije Urban Stojan rekao je da je u prvoj fazi izgradnje buduće energane, koja će prva u BiH koristiti biomasu kao energent, predviđeno ulaganje od 20 do 30 miliona evra. „U toku su aktivnosti na izradi idejnog rješenja projekta, te dobijanja neophodnih dokumenata i dozvola sa opštinskog i republičkog nivoa“, rekao je Stojan i dodao da će za realizaciju projekta biti potrebno od dvije do četiri godine. Načelnik opštine Marko Pavić rekao je da će se opština ovim izuzetno važnim infrastrukturnim projektom uklopiti, ne samo u evropske direktive, već i ispoštovati dogovor iz Kjota o smanjivanju emitovanja štetnih gasova u atmosferu.
„Toplani se, sa korištenjem biomase kao energenta, pruža mogućnost da postane samoodrživo preduzeće pošto će koristiti domaću sirovinu, što joj do sada nije polazilo za rukom, jer koristi mazut iz uvoza“, rekao je Pavić. Predviđeno je da će buduća energana, koristeći biomasu od drvnog otpada, proizvoditi toplotnu energiju snage 30 megavata i električnu energiju od osam kilovata. Direktorica JP „Toplana“ Prijedor Ljiljana Despotović je istakla da će sa prelaskom na korištenje biomase kao glavnog energenta cijena isporučene toplotne energije biti znatno jeftinija od postojeće.
SRNA

Comments are closed.