Potrebna promjena odnosa prema upisnoj politici

Tek sa  znatno  uravnoteženijim odnosom  prema proizvodnim  zanimanjima u upisnoj  politici  RS  biće stvoreni  nephodni  preduslovi  da svršeni  osnovci  pokažu  veće  interesovanje za njih, smatra  direktor  prijedorske  Poljoprivredno-prehrambene škole  Mladen Dražić. „Uprkos tome što je  naša škola  opremljena kabinetima  sa najsavremenijom opremom, obezbjeđena stručnim  prosvjetnim  kadrovima i ima  organizovanu solidnu  praktičnu  nastavu , te obezbijedila  izuzetno dobre uslove  za  kvalitetno  obrazovanje  zanimanja  potrebnih  poljoprivredi, za koju se tvrdi da je naša strateška  grana, i  prehrambenoj  industrijii, već  duži niz godina  se upravo  zbog sadašnje  upisne politike  kojom se  iz meni  nepoznatih razloga,  prednost daje  neproizvodnim  zanimanjima ,susrećemo sa  problemom  upisa planiranog broja  učenika“ kazao je  Dražić. On je rekao  da do sada veće efekte  nisu postigli  ni   obilascima   osnovnih  škola  gdje su  učenike  upoznavali sa  zanimanjima koja obrazuju  i naglasio  da  su mu neshvatljivi   stavovi roditelja  učenika  koji  ih radije  upisuju  na neproizvodna zanimanja  iako  znaju  da će se  po završetku  školovanja  godinama nalaziti  na evidenciji biroa  za  zapošljavanje. Isti  problemi  prisutni  su  i u Mašinskoj tehničkoj školi  čiji direktor Zdravko Kovačević smatra  da su  godinama podcjenjivana proizvodna  zanimanja se naročito  negativno  odrazila u sadašnjem periodu tranzicije  i naveo  primjer  da 32  preduzeća  koja se na prijedorskoj regiji  bave  preradom drveta, imaju svega  10% stručnog kadra, te dodao da su i ostale proizvodne djelatnosti poput  metalne i  tekstilne  industrije   u stalnoj  potrazi  za zavarivačima, odnosno za krojačima. On je  rekao  da u   slijedećoj   školskoj  godini  planiraju  upis  učenika  na nova  zanimanja kao što su drvoprerađivački  tehničar,  varioc, instalater, bravar ,vozač motornih vozila i rukovodilac rudarskom mehanizacijom, te poručio   budućim srednjoškolcima, ali  i njihovim roditeljima  da više razmišljaju  o   izboru  zanimanja  koje će im  omogućiti  zapošljavanje  nakon  završetka   školovanja. Direktori  ove dvije  škole  savjetovali su  vlasnicima   preduzeća  da  i  oni  kroz znatno  veće plate radnicima, kao i  ostale stimulacije, mogu  itekako  motivisati  učenike  da se  više  opredjeljuju  za  zanimanja  koja su  im  potrebna.

Izvor: Opština Prijedor

Comments are closed.