Povećan broj korisnika subvencija za vodu i kanalizaciju

Broj korisnika subvencija za vodu i kanalizaciju u Prijedoru lani je povećan na 257, u odnosu na 52 socijalno ugrožena lica koja su to pravo koristila u 2018, kada je ono i uvedeno, podaci su Izvještaja o realizaciji odluke o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga na području Prijedora za 2019. godinu.

„Uvođenje novih kategorija socijalno ugroženih lica u pravo na subvenciju dijela troškova za vodu i odvodnju otpadnih voda bilo je opravdano i u 2019. godini daleko veći broj socijalno ugroženih stanovnika grada Prijedora koristilo je ovaj vid pomoći, a rezultat su dale i aktivnosti koje su grad i `Vodovod` sprovodili na promovisanju ovog vida pomoći“, navedeno je u izvještaju.

U početnoj godini primjene ove subvencije iz budžeta grada realizovano je 2.416 KM, lani 9.128 KM, dok je plan za ovu godinu 10.000 KM.

Pravo na subvenciju za po tri kubika vode i kanalizacije po članu domaćinstva u prvoj godini primjene mogli su ostvariti korisnici novčane pomoći kojima je to pravo priznato u postupku Centra za socijalni rad Prijedor i penzioneri sa 70 i više godina života koji, osim najniže samostalne penzije, nemaju drugih primanja.

Od prošle godine ovo pravo mogu ostvariti i korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica, koji nemaju drugih redovnih mjesečnih primanja i korisnici stambenih jedinica Centra za socijalni rad Prijedor, koji stambene jednice koriste na osnovu rješenja ovog centra.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencionisanje javnih vodnih usluga sprovodi Centar za socijalni rad Prijedor, a pokreće se na zahtjev lica koje želi ostvariti to pravo.

Rješenje se donosi za period od najviše jedne godine, nakon čega stranka može ponovo podnijeti zahtjev, ukoliko ispunjava propisane uslove.

„Vodovod“ Prijedor na računima jasno razgraničava iznos koji se subvencioniše i koji plaća grad od iznosa koji plaća korisnik subvencije, a na poleđini svih računa je informacija o pravima kategorija definisanih za korištenje subvencija.

Grad Prijedor je 2017. godine sa „Vodovodom“ potpisao ugovor o pružanju javnih vodnih usluga gdje se obavezao donijeti odluku o uvođenju subvencija za najugroženije korisnike.

Izvor: SRNA

Comments are closed.