Povećan broj predmeta

Prijedor

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske lani je u radu imala ukupno 10.736 predmeta iz svih oblasti ili za 2.469 više nego u 2014. godini.

„Iz statističkog izvještaja je vidljivo da je stalna tendencija rasta broja predmeta i da se povećava obim posla“, podaci su iz izvještaja o radu ove insitucije u 2015. godini.

Priliv predmeta lani je bio 4.561 od čega je riješeno 3.937, a ostalo neriješenih 6.799 predmeta.

U izvještajnom periodu broj predmeta koji se vode u upisniku materijalna i nematerijalna šteta je 2.204, od čega je riješeno 375 predmeta, a ostalo neriješeno 1.829 predmeta.

U drugim upisnicima ukupno su u radu bila 8.532 predmeta, od čega je riješeno 3.562, a ostalo neriješeno 4.970 predmeta.

„Predmeti koji se odnose na parnični, vanparnični, upravni, izvršni i krivični postupak nalaze se u radu kod nadležnih sudova i državnih organa, tako da njihovo rješavanje zavisi od efikasnosti rada tih institucija“, navodi se u ovom izvještaju.

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva zapošljava deset radnika i, osim grada Prijedora, pokriva opštine Oštra Luka, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica i Krupa na Uni.

Autor: SRNA

Comments are closed.