Povećan i obim usluga i procenat naplate

komunalne

„Komunalne usluge“ Prijedor u 2015. godini povećalo je procenat naplate u odnosu na prethodnu godinu za osam odsto kod domaćinstava i za pet odsto kod društvenog sektora, dok je kod zanatskog sektora ovaj procenat ostao na istom nivou.

Prijedorski komunalci lani su povećali i broj korisnika sa 18.346 na 18.534. kao i površinu sa koje se odvozi smeće sa 14 na 15 miliona kvadratnih metara, navodi se u izvještaju o radu ovog preduzeća za 2015. godinu.

Poslovnu 2015. godinu preduzeće je završilo sa ostvarenih 4.502.115 KM prihoda, 4.489.464 KM rashoda, te 12.651 KM bruto dobiti, gdje su i prilivi i troškovi za 16 odsto uvećani u odnosu na 2014. godinu.

U nabavku opreme i neophodne radove uloženo je 156.192 KM, a problemi u poslovanju su nepostojanje kvalitetnih mehanizama za naplatu usluga, kratak period zastare potraživanja, obračun PDV-a na fakturisane, a ne na naplaćene iznose, te kratak rok za plaćanje ovog poreza.

Firma posluje sa dotrajalom mehanizacijom kojoj su potrebne obnova i modernizacija, a nedostaju investicije za ulaganja na gradskom groblju Pašinac i regionalnoj deponiji Stara pruga – Kurevo, kao i za izgradnju upravno-poslovne zgrade.

Preuzeće je organizovano u radne jedinice Javna higijena, Rasadnik i zelenilo, Građevina i drugo održavanje, Deponija i Zajednički poslovi i zapošljava 163 radnika.

Autor: SRNA

Comments are closed.