Pozitivni pomaci za slijepa i slabovida lica

Slijepa licaU Republici Srpskoj u posljednje vrijeme ima pozitivnih pomaka u ostvarivanju prava slijepih i slabovidih lica koja su u ratnom i poslijeratnom periodu umnogome bila degradirana, rekao je predsjednik Saveza slijepih i slabovidih lica RS Branko Suzić. Suzić je kao primjere tih pozitivnih pomaka naveo prava ove kategorije stanovništva na skuplja pomagala kao što su računar sa govornim softverom, reproduktor i zvučni štap. Prisustvujući obilježavanju 55 godina rada i postojanja Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih lica opštine Prijedor, Suzić je izrazio nezadovoljstvo minornim iznosom sredstava za njegu drugog lica. „Nismo zadovoljni činjenicom da je pravo na njegu drugog lica i dalje u minimalnom iznosu od 41 KM, ali se nadam da će u narednom periodu to pravo biti kvalitetnije regulisano, te da će taj iznos biti 25 odsto od prosječne zarade“, rekao je Suzić. On je naglasio da slijepa lica imaju određene olakšice u oblasti zapošljavanja, rada i komunalnih usluga, ali da to još nije dovoljno i izrazio očekivanja da će oblast obrazovanja biti kvalitetnije uređena i prilagođena ovoj populaciji. „Društvo još ne gleda na problem sljepoće kako bi trebalo, još je dosta barijera i predrasuda, nerazumijevanja potreba slijepih i samog hendikepa nedostatka vida“, istakao je Suzić. On je dodao da je Savez tim povodom uradio film „Sjaj u tami“ koji afirmiše slijepog čovjeka i njegove mogućnosti, a sa ciljem da prosvijetli javnost i one koji donose propise u vezi sa ovim invalidnim licima. Suzić je naglasio da je Savez slijepih zadovoljan činjenicom da je RS sa gradom Banjaluka finansirala izgradnju objekta Kulturno-informatičkog centra sa bibliotekom za slijepe i da je Vlada donijela odluku o osnivanju specijalne biblioteke za slijepa lica, što će doprinijeti da kulturne i obrazovne potrebe ovih lica budu znatno pristupačnije. Predsjednik Opštinske organizacije slijepih i slabovidih lica Prijedor Nebojša Ðukanović naveo je da ova organizacija u Prijedoru ima 175 članova, a da u RS djeluju 22 opštinske i međuopštinske organizacije slijepih koje okupljaju oko 2 000 članova.

Comments are closed.