Poziv na obuke: Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA-PD” organizuje obuke na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja opštine Prijedor u namjeri osposobljavanja što većeg broja organizacija i pojedinaca za samostalan rad na pripremi i implementaciji projektnih prijedloga finansiranih od strane Evropske Unije.
Obuke će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela.
Svrha obuka:
1. Predstaviti mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava Evropske Unije i dati uputstva kako pripremiti dobar projekat da bi se omogućilo sufinansiranje;
2. Objasniti administrativne i finansijske zahtjeve projekata Evropske Unije i pripremu izvještaja projekta;
Učesnici će imati mogućnost da kroz rad na sopstvenim projektnim idejama i prijedlozima definišu konkretne projekte. Obuke će voditi zaposlenici Agencije sa višegodišnjim iskustvom u pisanju i implementaciji projekata domaćih/međunarodnih organizacija i
instrumenata/programa EU.
Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave lično u prostorijama Agencije (Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda bb, bivša upravna zgrada Celpak-a) ili putem e-mail-a na: office@preda.rs.ba , svakim radnim danom u periodu od 08:00 – 15:00 časova.
Uz prijavu je potrebno popuniti i PRIJAVNI OBRAZAC
Jedna organizacija može kandidovati maksimalno dvije (2) osobe za učešće na obukama. Shodno broju prijavljenih kandidata, Agencija će pripremiti odgovarajući plan i program obuka.
Učešće na obukama se posebno preporučuje neprofitnim organizacijama i pojedincima, zainteresovanim za oblasti razvoja preduzetništva, zaštite životne sredine, razvoja ljudskih resursa, turizma i kulture.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
U Prijedoru,
Direktor Mišo Reljić
Datum: 23.03.2012.godine
PREDA PD

Comments are closed.