Poziv pčelarima da podnesu zahtjeve za premije

Udruženje pčelara „Prva pčela“ Prijedor pozvalo je pčelare koji ispunjavaju uslove za novčane podsticaje da do 15. jula ovom udruženju podnesu zahtjev za isplatu premija za 2011. godinu. „Riječ je o republičkim podsticajima za uzgoj pčela i proizvodnju pčelinjih proizvoda, a uslovi za ostvarivanje prava na premiju su da pčelar ima najmanje 50 pčelinjih društava, da je član udruženja pčelara i da je registrovan u APIF-u kao poljoprivredno gazdinstvo“, rekao je predsjednik ovog udruženja Rajko Radivojac. On je dodao da su prošle godine premije iznosile 7,70 KM po pčelinjem društvu, a da će iznos ovogodišnje premije biti poznat nakon prijema svih zahtjeva. U Prijedoru ima oko stotinu pčelara koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje ovih novčanih podsticaja.
SRNA

Comments are closed.