Poziv poljoprivrednicima da se prijave za podsticaje

Grad Prijedor objavio je danas tri javna poziva za podsticaje u poljoprivredi za koje je u ovogodišnjem gradskom budžetu planirano gotovo 350.000 KM.

Za realizaciju Programa korištenja budžetskih sredstava za poljoprivredu u više stavki namijenjeno je ukupno 278.700 KM, za podršku podizanju plastenika i staklenika 49.500 KM, a za podršku podizanju novih zasada voća 19.800 KM.

Maksimalna podsticajna sredstva iznose do 2.000 KM za fizička lica, odnosno do 4.000 KM za preduzetnike i pravna lica, gdje se za žene ili lica do 40 godina starosti iznos podsticaja uvećava za 10 odsto.

Rokovi za ove javne pozive, kao i rokovi za različite podsticaje unutar poziva kreću se od 29. marta do 16. decembra, a drugačiji su i iznosi podsticaja u svakoj stavki.

Pozivi su objavljeni u današnjem izdanju lokalnih sedmičnih novina „Kozarski vjesnik“ i na sajtu grada www.prijedorgrad.org, gdje se mogu naći i prijavni obrasci u elektronskoj formi, dok su štampane verzije dostupne na info-pultu u Gradskoj upravi.

Potencijalni korisnici se za dodatne informacije mogu obratiti gradskom Odjeljenju za privredu i poljoprivredu.

Izvor: SRNA – Nezavisne novine

Comments are closed.