Poziv Romima da se prijave za stambeno zbrinjavanje

Opština Prijedor je uputila javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma za koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH obezbijedilo 260.000 KM, a opština 10.000 KM. Novac je namijenjen za adaptaciju 7 postojećih i izgradnju 6 novih kuća. Prijedor ima 13 romskih naselja i samo rijetki od ovdašnjih 650 Roma imaju solidno riješeno stambeno pitanje, dok ostali žive u trošnim udžericama.

Comments are closed.