Poziv za ugostitelje da organizuju šank u Ljetnoj bašti

Opština Prijedor je ponudila u zakup zemljište u Ljetnoj bašti, čija namjena je pružanje ugostiteljskih usluga i gdje bi trebalo da bude organizovan takozvani ljetni šank. Riječ je o površini od 98 kvadratnih metara po početnoj cijeni od 20 KM po kvadratnom metru plus PDV, koja se izdaje na period od godinu dana. Svi učesnici dužni su ponuditi minimalnu cijenu i uplatiti 100 KM za troškove oglašavanja, a ako prispije više jednakih ponuda, prednost će imati učesnik čija je ponuda ranije prispjela. Budući zakupci ovog dijela Ljetne bašte dužni su da opreme objekat prema pravilima ugostiteljske struke, ali ne remeteći funkcionalni i ambijentalni karakter Ljetne bašte. U rekonstrukciju Ljetne bašte, koja je nakon dvije decenije rješavanja imovinsko-pravnih problema vraćena u nadležnost lokalne zajednice i lani ponovo otvorena, opština Prijedor uložila je oko 300.000 KM.
SRNA

Comments are closed.