Praksa za buduće mesare u Impru

Za 12 učenika Poljoprivredno-prehrambene škole iz Prijedora, za zanimanje mesar, u srijedu je u preduzeću „Impro“ počela praktična nastava. Direktor ovog preduzeća Siniša Sukara je podsjetio da je „Impro“ još prije dvije godine pokrenuo inicijativu da se u preduzeću doškoluje i obavlja praksu jedno odjeljenje smjera „mesar“. „Konačno je ta inicijativa urodila plodom i đaci su kod nas na praksi“, rekao je Sukara i dodao da ima potrebe i za više radnika ovog profila, te da bi ovi đaci trebalo i da se zaposle u Impru kada završe svoje školovanje. Rukovodilac proizvodnje Branko Vidaković je istakao da je ovom preduzeću potreban stručni srednjoškolski kadar koji je osnova u proizvodnji, te da bi svake godine trebalo školovati bar po jedno odjeljenje mesara kojima će „Impro“ pružiti dobru praksu. „Da bi u budućnosti računali na razvoj mesne industrije koja ima kapacitet da zaposli 150 radnika u odnosu na sadašnjih 90, moramo školovati kadar“, dodao je Vidaković. Organizovanje praktične nastave za odjeljenje „mesara“ obavljeno je u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenom školom i opštinom Prijedor koja je i finasijski pomogla obezbjeđujući opremu za učenike na praksi.

Comments are closed.