Prava iz oblasti dječje zaštite

Zbog ekonomske krize i siromaštva tokom protekle godine povećan je broj korisnika dječjeg dodatka pa taj broj sada iznosi 1920 primalaca. Prema podacima Centra za socijalni rad Prijedor podneseno je i riješeno 3416 zahtjeva za prava iz oblasti dječje zaštite. Dječji materinski dodatak, pravo na opremu novorođenčeta, naknada plate za vrijeme porodiljskog odsustva i rad sa polovinom radnog vremena za djecu sa posebnim potrebama prava su iz oblasti dječje zaštite. Prema riječima Mladene Turudija, šefa službe dječje zaštite u prijedorskom Centru za socijalni rad lani je došlo do rasta broja korisnika dječjeg dodatka. „Glavni razlog je siromaštvo i globalna kriza, zbog čega je dosta ljudi ostalo bez posla u odnosu na 2008. godinu. Dječji dodatak se ostvaruje za drugo, treće i četvrto dijete a prvo, peto i svako naredno dijete nemaju pravo na dodatak, ali ima i odstupanja što se odnosi na djecu sa posebnim potrebama, djecu bez roditeljskog staranja i djecu čije porodice primaju socijalnu pomoć. Visina dječjeg dodatka za drugo dijete je 45 KM, za treće 100 KM a za četvrto iznosi 45 KM. Materinski dodatak u iznosu od 100 KM dobijaju sve nezaposlene porodilje koje su na birou i to u periodu od godinu dana a trenutno ih ima 399. Pravo na opremu za novorođenče u iznosu od 375 KM dobijaju sve žene nakon porođaja.

Comments are closed.