PREDA-Održan sastanak operativnog tijela 3B vertikalne akcije u okviru SEENET programa

U prostorijama Agencije PREDA, 10.11.2011. godine, održan je sastanak zajedničkog tijela 3B vertikalne akcije. Sastanku su prisustvovali politički i tehnički predstavnici partnerskih teritorija. Teme sastanka su bile usvajanje Operativnog plana za period novembar 2011.-maj 2012. godine kao i prezentacija do sada postignutih rezultata projekta. Sastanak je trajao dva dana i protekao je atmosferi kakva dolikuje dugogodišnjim partnerima. Kao njegov rezultat, usvojen je operativni plan za period novembar 2011.-maj 2012. godine, a do sada postignuti rezultati su procijenjeni kao najbolji u odnosu na ostale vertikalne akcije SEENET programa kojih je ukupno 11. Inače, pored domaćina tj. predstavnika Agencije PREDA i Opštine Prijedor, sastanku su prisustvovali i politički i tehnički predstavnici teritorija Zeničko-Dobojskog Kantona, Hercegovačko-Neretvanskog Kantona, Grada Tuzla, Grada Kargujevca i Opštine Lazarevac kao i predstavnici OXFAM Italia kao implementatora programa te regije Toskana kao tehničkog partnera vertikalne akcije 3B. Naredni sastanak će se održati u Tuzli, u maju 2012. godine.
PREDA PD

Comments are closed.