Predmeti ratne štete „teški“ više od 90 miliona KM

Prijedorska kancelarija Pravobranilaštva Republike Srpske evidentirala je prošle godine 773 predmeta ratne štete „teških“ 92.436.408 KM. „Iz prethodnog perioda prenesena su 764 predmeta, a prošle godine je zaprimljeno devet novih“, navodi se u izvještaju o radu ove kancelarije za 2019. godinu.

Lani je prijedorska kancelarija riješila 347 predmeta vrijednih oko 1,4 miliona KM, gdje je u 11 predmeta postignuto poravnanje, a u 336 obustavljen postupak, dok je ostalo neriješeno 426 predmeta vrijednosti 90,9 miliona KM.

„U 2019. godini održano je 490 rasprava, u 19 predmeta uložene su žalbe – prigovori Ministarstvu pravde Republike Srpske kao drugostepenom organu i nije pokrenut nijedan upravni spor“, dodaje se u izvještaju.

U nekim predmetima ratne štete postoje odluke Apelacionog suda BiH sa precizno definisanim rokovima i oni su prioritetni za rješavanje, budući da mogu dovesti do posljedica po institucije Srpske.

„Ove odluke u vezi su sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a najčešće se odnose na nerješavanje predmeta u razumnim rokovima, mada je poznato da se radi o zaista velikom broju predmeta za koje je potreban veći broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji trenutno rade na ovim predmetima“, dodaje se u izvještaju.

Troškovi postupka i izvršenja sa dosuđenom kamatom isplaćuju se u gotovini, iznos glavnog duga, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, koja je dosuđena u presudi, izmiruje se emisijom obveznica, kao i priznata vansudska poravnanja.

Izvor: SRNA – Nezavisne novine
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.