Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS u Prijedoru

Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić rekao je da će pravna služba ovog granskog sindikata tužiti direktore zdravstvenih ustanova ukoliko u predviđenom roku ne ispoštuju nalaze Republičke inspekcije rada o kršenju pojedinačnih kolektivnih ugovora. „Inspekcija rada dokazala je da je Sindikat u pravu kada je upozoravao da direktori zdravstvenih ustanova krše zakon primjenjujući uputstva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS o obračunu plata kojim su radnicima u ovoj djelatnosti posljednja tri mjeseca umanjene plate“, rekao je Granulić novinarima nakon razgovora sa rukovodstvom prijedorskog Doma zdravlja. Granulić je naveo da su direktori, primjenjujući upustvo resornog ministra, svjesno kršili zakon, te podsjetio da predviđeno kažnjavanje onih koji ne isplaćuju plate po važećem pojedinačnom kolektivnom ugovoru. On je napomenuo da u Fondu zdravstva RS, sa kojim su zdravstvene ustanove potpisale ugovore, ima dovoljno sredstva za isplatu plata u skladu sa ovim aktom, te da je potrebno direktorima ostaviti prostor da daljim unapređenjem organizacije podignu kvalitet rada i pruženih zdravstvenih usluga. Direktor prijedorskog Doma zdravlja Mladen Miodragović rekao je da su postupanjem po nalozima inspektora rada u kojima se traži poštivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora u ovoj ustanovi počeli obračunavati razlike za dvije isplaćene plate. Miodragović je dodao da je ovim izbjegnut štrajk 337 radnika Doma zdravlja nezadovoljnih upustvom resornog ministarstva i umanjenjem plata.

Comments are closed.