Predstavljamo mlade i uspješne Prijedorčane-Damir Dračić, najmlađi prijedorski magistar

U današnja vremena, kada gotovo svakodnevno čujemo da mladi ljudi, obrazovani i stručni kadrovi širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine traže načina da odu sa ovih prostora i svoju sreću potraže u inostranstvu, priča o jednom Prijedorčaninu koji se prije 6 godina kao mladi stručnjak vratio iz Australije da ovdje živi i radi, djeluje kao nestvarna. Damir Dračić je rođen 1985. godine u našem gradu a krajem devedesetih godina prošlog vijeka u potrazi za sigurnošću, njegova porodica se obrela u Australiji. Nakon srednjoškolskog obrazovanja, Damir je 2006. godine završio Fakultet kompjuterskih nauka na Univerzitetu u Zapadnom Sidneju, obuhvatajući dva smjera „Softverski inženjering“ i „Administrativno umrežavanje“. Iste godinem, nakon povratka iz Australije na prostore Balkana, zaposlio se u Banjoj Luci kao programer u softverskoj kući „M&I Systems“. Međutim, kako kaže naš sagovornik, imao je želju da se vrati u svoju rodni grad i tamo pronađe svoj životni put.

-Otišao sam kao dječak a vratio se kao odrastao čovjek. Imao sam sreću da odmah po povratku u rodni grad dobijem posao kao inženjer za poslovni softver u Rudniku željezne rude ArcelorMittal Prijedor što mi je mnogo pomoglo u daljem radu i poslovnom usavršavanju, kaže Damir.

Sredinom 2007. godine Dračić je kao glavni softver arhitekt osnovao i sopstveno preduzeće za kompjuterski inženjering „Int-Ware Kompjuterski Inženjering“. Uporedo sa radom u renomiranoj kompaniji ArcelorMittal Prijedor i sopstvenom preduzeću, ovaj mladi kompjuterski stručnjak od 2008. godine predaje i na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku Prijedor, gdje radi na nekoliko informatički orijentisanih predmeta. Od avgusta 2010. godine angažovan je i kao predavač na edukaciji radi sticanja međunarodnog certifikata za projektnog menadžera po programu IPMA u „Udruženju za upravljanje projektima u Bosni i Hercegovini“. Kao mlad i profilisan stučnjak, Damir je postao član Upravnog Odbora Agencije za Ekonomski Razvoj Prijedora – PREDA gdje obavlja funkciju Predsjednika.

U vrijeme ubrzanog razvoja novih tehnologija ovaj mladi Prijedorčanin nije prekinuo sa svojim obrazovanjem pa je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, upisao magistarski studij koji je nedavno priveo kraju kao prvi Magistrant generacije a ujedno i najmlađi Magistar Akademskih Nauka kojeg je naš grad ikada dobio.

Pred Komisijom za ocjenu urađenog magistarskog rada u sastavu: predsjednik Komisije-Dr Branko Krsmanović (bivši ministar finansija u Vladi RS, uža naučna oblast Informacione nauke-društveni aspekti), članovi Komisije-Dr Vesna Aleksić Marić (redovni profesor) i Dr Zoran Lukić (docent) Damir Dračić je 05.07.2012. godine odbranio magistarski rad pod nazivom: „Uticaj savremenih informacionih sistema na organizaciju i poslovanje“ čime je stekao zvanje magistra nauka.

Početkom 2012. godine Damir je odlučio da se u najvećoj mjeri posveti vlasititoj firmi i onome za šta se školovao pa je završio sa svojim radnim angažmanom u kompaniji Arcelor Mittal Prijedor.

-Zahvalan sam ovoj kompaniji na pruženoj prilici da u njoj radim kao mladi stručnjak. Ali smatrao sam da je došlo vrijeme da se posvetim drugim naučnim oblastima i INT-WARE Kompjuterskom Inženjeringu, kaže Dračić i dodaje da je u svojoj firmi zaposlio petoro mladih Prijedorčana, troje su u stalnom radnom odnosu dok dvoje rade po Ugovoru o djelu. Radi se o stručno osposobljenim informatičarima koji zajedno sa njim osmišljavaju i kreiraju brojne projekte.

U proteklom periodu preduzeće za kompjuterski inženjering „INT-WARE“ je radilo na brojnim projektima i poslovima a neke od referenci su: Svjetska Asocijacija za Upravljanje Projektima, Opština Prijedor, Dom Zdravlja Prijedor, Nicrom Cooling, Visoka Škola za Ekonomiju i Informatiku Prijedor, Libra Projekt Zagreb, Elektrosistem Beograd, te preko 100 drugih zadovoljnih poslovnih partnera.

Osim konsultantskih usluga, „INT-WARE“ se bavi: Razvojem namjenska softverska rješenja (Razvoj softverskih rješenja po zahtjevima klijenata, Internet / desktop / mobile / windows mobile aplikacije), Kreiranjem web aplikacija i stranica(Dizajn, razvoj, registracija, hosting i održavanje web aplikacija i stranica; Audio i vidio broadcasting; eLearing system; eTrgovina system; eDocument system), Razvojom softverskih informacionih sistema(Poslovni informacioni sistemi-računovodstvo, finansije, prodaja, nabava, itd.; iwCRM – sistem za naplatu; Biblioteka), Razvojem mrežnih informacionih infrastruktura(Računarskih mreža; Video nadzorom; Telekomunikacijama; IP telefonijom).

Na kraju razgovora ovaj mladi i uspješni Prijedorčanin nam je iznio i neke svoje planove.
-Titula magistra koju sam nedavno dobio obavezuje me da nastavim sa daljim radom i usavršavanjem u oblasti kompjuterskih nauka i da svoje znanje prenosim na druge. Tim mladih i sposobnih ljudi koji sam okupio u firmi INT-WARE garantuje da možemo raditi stručno i kvalitetno. Potencijalnim klijentima u Prijedoru, Republici Srpskoj, BiH i zemljama u okruženju nudimo svoje ideje i raznovrsna rješenja koja se više ne moraju tražiti u većim centrima ili drugim zemljama tako da sam siguran da je pred nama uspješna budućnost.

Comments are closed.