Predstavljamo: Prijedorsko urbano udruženje mladih PUUM

Ideja za osnivanje Organizacije rodila se još 2008.godine, i ta je ideja rasla sve do 2011. godine i konačne odluke da se poduzmu prvi koraci to jeste pristupi registraciji u nadležnim organima. Organizacija je zvanično osnovana 16.10.2011. godine kada je održana Osnivačka skupština Organizacije kojoj je prisustvovalo dvanaest članova koji su jednoglasnim odlukama izabrali predsjednika, potpredsjednike, sekretara i članove Upravnog i Nadzornog odbora Organizacije te članove statutarne komisije. Odlučeno je da član Organizacije može biti bilo koje lice sa državljanstvom BiH koje prihvati Program i Statut Udruženja. Za predsjednika Prijedorskog urbanog udruženje mladih PUUM izabran je Nebojša Savanović. Opština Prijedor je izašla u susret PUUM-u i odobrila sredstva za registraciju, tako da je taj prvi korak napravljen uz njihovu pomoć. Organizacija je 17.11.2011. godine u Osnovnom sudu u Banjoj Luci upisana u registar pod brojem F-1-168/11.

Vizija i misija PUUM-a
Sretni mladi ljudi koji su zadovoljni svojim statusom i položajem u sredini u kojoj žive, u sredini koja obiluje prilikama za uključivanje u životne tokove.

Omladinska organizacija PUUM iz Prijedora je nezavisna organizacija, registrovana 2011. godine koja samostalno i sa drugim omladinskim organizacijama, realizuje programe edukacije mladih o principima demokratskog odlučivanja, naprednih evropskih ideja, podizanju svijesti mladih o svojim pravima i mogućnostima da kreiraju ekonomske i socijalne prilike, koje bitno utiču na njihov socijalni i ekonomski status, poboljšanje položaja mladih, kroz njihovo aktivno angažovanje u društvu, afirmaciji i jačanju stvaranja alternativnih tijela kroz koja će mladi pratiti rad legitimno izabranih predstavnika i ukazati na eventualne nedostatke i propuste u radu, uz davanje konkretnih prijedloga, stavova i mišljenja, vaninstitucionalno obrazovanje svojih članova iz svih oblasti društvenog života te izrada projekata kroz približavanje mladih lica stvarnim procesima.

Programski ciljevi
-Jačanje i zaštita ljudskih i nacionalnih prava mladih, kroz ostvarivanje principa dostojanstva, slobode, jednakosti, mira, tolerancije i razumjevanja,
-Edukaciji mladih o principima demokratskog odlučivanja, naprednih evropskih ideja, podizanju svijesti mladih o svojim pravima i mogućnostima da kreiraju ekonomske i socijalne prilike, koje bitno utiču na njihov socijalni i ekonomski status,
-Poboljšanje položaja mladih, kroz njihovo aktivno angažovanje u društvu, afirmaciji i jačanju stvaranja alternativnih tijela kroz koja će mladi pratiti rad legitimno izabranih predstavnika i ukazati na eventualne nedostatke i propuste u radu, uz davanje konkretnih prijedloga, stavova i mišljenja,
-Vaninstitucionalno obrazovanje svojih članova iz svih oblasti društvenog života, izdavačkoj, publicističkoj, informatičkoj, elektro – medijskoj djelatnosti,
-Saradnja i povezivanje sa drugim organizacijama iz zemlje i inostranstva,
-Aktivnosti od interesa svih građana RS-a i aktivnostima od značaja za ostvarivanje prijedorskog urbanog udruženja mladih,
-Edukovanje mladih u oblasti ekologije, zdravstva i sporta,
-Pomoć siromašnima, socijalno ugroženima, invalidima, djeci, starijim licima, žrtvama elementarnih nepogoda i dr.,
-Aktivnosti u cilju stvaranja tolerancije, vjerske slobode,prava manjina i dr.,
-Izrada projekata kroz približavanje mladih lica i sinergiju čiji bi krajnji rezultati bili radna mjesta i dr.,
-Raditi na animiranju oplodnje kako domaćeg prvenstveno, tako i stranog kapitala kako bi se mladima pružila šansa da od svog rada žive pristojno i dr..

Omladinska organizacija PUUM je do sada realizovala nekoliko projekata. U saradnji sa Manastirom Klisina a uz pomoć Ministarstva uprave i lokalne samouprave realizovano je štampanje knjige ruskog autora na temu braka „Ona i on“. Realizovani su i projekti Edukacije mladih u pisanju biznis planova te Edukacije članova za pisanje projekata po EU metodologiji-IPA Founds. PUUM svoje redovne sastanke održava u prostorijama OSOP-a svakog petka od 17-18 časova a sve dodatne informacije o ovoj omladinskoj organizaciji možete dobiti putem web sajta http://www.puum.site88.net/ ili putem telefona 065/710-440.
Tekst i foto – Prijedorsko urbano udruženje mladih i GradPrijedor.com

Comments are closed.