Predstavljena Monografija rijeke Sane

U Prijedoru je sinoć predstavljena ilustrovana Monografija o rijeci Sani, veliki izdavački poduhvat preduzeća „Kalem“ iz Sanskog Mosta, Ekološkog društva „Kozara“ iz Prijedora i umjetničkog fotografa Samira Sinanovića iz Sanskog Mosta. Predsjednik Ekološkog društva „Kozara“ Tomislav Prpoš je prilikom promocije rekao da je na ovom projektu rađeno godinu i po dana. „Pred nama je predivna ilustrovana monografija koja afirmiše vodni resurs rijeke Sane i njenih pritoka, floru i faunu, gradove koje povezuje, kao i turističke potencijale ove rijeke“, naveo je Prpoš i naglasio da ova monografija, pored osnovnog cilja – predstavljanja rijeke Sane, čitaoce treba da opominje na stalnu brigu o zaštiti rijeke koja je zajednička „aorta“ šest gradova kroz koje protiče. Izvor Sane se nalazi u Donjoj Peckoj kod Šipova i svojom dužinom od 146 kilometara rijeka povezuje Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštru Luku, Prijedor i Novi Grad, gdje se uliva u Unu. Na više od 300 stranica bogatih naučnim, stručnim, literarnim tekstovima i dokumentarnom građom, uz visoki umjetnički nivo fotografije, ispričana je priča o rijeci Sani od izvora do ušća. Kako je sinoć rekao autor fotografija Samir Sinanović „bila je čas i zadovoljstvo, ali i velika obaveza raditi na jednom ovakvom projektu“. On je dodao da su same fotografije nastajale u periodu dugom godinu dana. U monografiji, koja je štampana u 2000 primjeraka, je znalački odabranim tekstovima i impresivnim fotografijama opisan život rijeke Sane i njenih pritoka sa prirodno-geografskim, ekonomskim, kulturno-historijskim i društvenim vrijednostima poriječja i sliva. Ova publikacija je naišla na odličan prijem kod lokalnih vlasti svih šest opština kroz koje protiče rijeka Sana, od Ribnika, preko Ključa, Sanskog Mosta, Oštre Luke, Prijedora do Novog Grad koje su pomogle ovaj jedinstveni projekt. Cilj monografije bio je da Sanu vjerodostojno prikaže u njenim prirodnim ljepotama i osobenostima kao i odnosu čovjeka koji na njoj i oko nje obitava. Ako je suditi po interesovanju za ovu promociju i aplauzu koji su za svoj poduhvat dobili autori knjige i njihov partner, Ekološko društvo Kozara, uspjeli su u tome.

Comments are closed.