Predstavnici Evropske delegacije u posjeti Prijedoru

SastanakPredstavnici Evropske delegacije boravili su danas u posjeti Prijedoru gdje su razgovarali sa načelnikom ove opštine Markom Pavićem, predstavnicima PREDE te posjetili preduzetnički inkubator. Kako je rekao Mišo Reljić, direktor Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor – Preda, Evropska delegacija donirala je 250 000 evra a opština Prijedor 30 000 evra, dovoljnih za realizaciju druge faze projekta preduzetničkih inkubatora vrijednosti 280 000 evra. Dijana Karić, menadžer za mala i srednja preduzeća u Evropskoj delegaciji dodala je da ovakvi projekti za cilj imaju rast broja zaposlenih i povećanje broja malih i srednjih preduzeća u BiH što je trend u zemljama okruženja. Reljić je na kraju dodao da slijedi otvaranje tenderske procedure za rekonstrukciju 2 bivša vojna objekta u Palančištu površine 800 kvadratnih metara, gdje je i smješten preduzetnički inkubator. Prva faza ovog projekta je realizovana 2006-te godine uz pomoć opštine Prijedor, „Senet“ programa Vlade Italije i regije Toskana, a tada je rekonstuisano 700 kvadratnih metara gdje se danas nalazi nekoliko malih preduzeća.

Comments are closed.