Preduzeća u plusu, prosječna plata 811 KM

grad prijedor

Poslovanje privrednih subjekata na teritoriji grada Prijedora u 2015. godini je pozitivno uprkos složenim i otežanim uslovima, budući da je ukupno ostvarena dobit 43.346.356 KM, a gubitak 15.263.860 KM, navodi se u informaciji o poslovanju privrednih subjekata grada Prijedora.

„Ukupno ostvareni prihodi iz poslovne aktivnosti svih privrednih subjekata sa teritorije grada Prijedora, koji su podnijeli završne račune APIF-u, u 2015. godini iznose 627.254.621 KM. U strukturi ukupnih prihoda najveći udio imaju trgovina na veliko i na malo, zatim prerađivačka industrija, vađenje rude i kamena i građevinarstvo“, dodaje se u informaciji.

Analizom je obuhvaćeno 537 privrednih subjekata među kojima je 425 privrednih društava i 112 preduzetnika.

„Najveći gubitak zabilježen je u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada i u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom i parom“, ističe se u informaciji.

Prosječan broj zaposlenih lica u 2015. godini kod ovih privrednih subjekata je 7.128 od ukupno 14.338 evidentiranih zaposlenih lica u Prijedoru.

Vrijednost ukupne imovine poslovnih subjekata na teritoriji grada Prijedora iznosi 1.033.543.499 KM, gdje najveći udio imaju „Arselor Mital Prijedor“ i Rudnici željezne rude „Ljubija“, a visina ukupnih obaveza prijedorskih privrednih subjekata iznosi 411.115.908 KM.

„Prosječna bruto plata iznosila je 1.309 KM, a neto 811 KM. Visine plata na području grada Prijedora spadaju u red većih plata ostvarenih po lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj“, ističu u informaciji.

Pokrivenost uvoza izvozom na području grada Prijedora u 2015. godini je 98,9 odsto, dok je u Republici Srpskoj 58 odsto.

„Grad Prijedor spada u grupu privredno razvijenih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, te postoji obaveza i potreba da se održi taj status, u smislu unapređenja poslovanja sveukupne privrede grada Prijedora“, zaključeno je u informaciji.

Osim unapređenja administrativnih procesa, koje je Grad Prijedor realizovao poslednjih godina uvođenjem ISO standarda i BFC sertifikata, gradska uprava ima dobru saradnju sa međunarodnim organizacijama GIZ, UNDP, USAID, SDC, SIDA i sličnima koje pružaju podršku lokalnim zajednicama na prostoru Republike Srpske i BiH.

Informaciju o poslovanju privrednih subjekata grada Prijedora sačinili su Odjeljenje za privredu i poljoprivredu grada Prijedora i Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Autor: SRNA – Capital.ba

Comments are closed.