Preko 200 prijavljenih za 84 opštinske stipendije

Na ovogodišnji konkurs za dodjelu opštinskih stipendija prijavila su se 204 kandidata koja su konkurisala za 50 studentskih i 34 učeničke stipendije. Ljiljana Babić, načelnica opštinskog Odjeljenja za društvene djelatnosti, je istakla da pretpostavlja da je veliki interes za stipendije posljedica ekonomske krize, te da će biti veoma teško udovoljiti potrebama studenata i učenika. Ona je istakla da je komisija, koja radi na rangiranju pristiglih prijava, utvrdila da 155 kandidata ispunjava uslove konkursa, a da 49-oro prijavljenih ne ispunjavaju uslove, odnosno nalaze se na fakultetima koji nisu predviđeni za stipendiranje. Babićeva je navela da nije bilo prijava za 15 stipendija, predviđenih za arhitektonski, prirodno-matematički, filozofski i tehnološki fakultet, pa će komisija predložiti načelniku opštine da ove stipendije budu dodijeljene studentima iz kategorije porodica poginulih boraca, iz romske populacije i iz porodica u stanju socijalne potrebe. Rad komisije za dodjelu stipendija je pri kraju, pa se uskoro očekuje objavljivanje rang lista budućih stipendista opštine Prijedor. Budžetom opštine za školsku 2009/2010. godinu za stipendiranje učenika i studenata predviđena su sredstva u iznosu 200.000 KM. Studentska stipendija iznosi 100 KM, a učenička 60 KM. Opština Prijedor iz prethodnih godina već stipendira 89 studenata i 16 učenika.

Comments are closed.