Preuzeta zemljišno-knjižna kancelarija Osnovnog suda u Prijedoru

U postupku implementacije odredbi iz članova 182.-186. Zakona o katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 60/11 koji je stupio na snagu 16.06.2011. godine izvršeno je preuzimanje od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, zemljišnih knjiga i prateće dokumentacije, osnovnih sredstava inventara i tehničke opreme i kadrovske dokumentacije zaposlenih radnika kao i samih radnika Zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Prijedoru. Primopredaja je izvršena 28.06.2011. godine za kancelariju u Prijedoru i 29.06.2011. godine u kancelariji u odjeljenju suda u Kozarskoj Dubici. Po preuzimanju zemljišnih knjiga, područne organizacione jedinice Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banjaluka u Prijedoru i Kozarskoj Dubici nastavljaju korištenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama do uspostavljanja katastra nepokretnosti.
ossud-prijedor.pravosudje.ba

Comments are closed.