Prevareni maturanti iz Prijedora-Izvještaj Centra javne bezbjednosti Banja Luka

Policijskim službenicima Stanice javne bezbjednosti Prijedor, dana 13.09.2012. godine, direktor Srednje medicinske škole iz Prijedor i četiri roditelja đaka navedene škole, koji se nalaze na maturskoj ekskurziji u Španiji, prijavili su da je došlo do problema u izvođenju maturske ekskurzije u Španiji.

Isti su naveli da je za organizovanje i izvođenje navedene ekskurzije angažovana turistička agencija iz Tuzle i prevoznik iz Gradačca, te da je do problema došlo u Španiji, kada izvođač ekskurzije nije ispoštovao ugovorene obaveze, odnosno nije u cjelosti uplatio hotelski smještaj za đake u Španiji već je naknadno od đaka skupljan novac za doplatu smještaja. Isti su naveli da nije izvjesno da li će đaci obići planirane lokacije, i da li će se izvođenje ekskurzije prekinuti i kada će se đaci vratiti.

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica su dana 16.09.2012. godine oko 16,00 časova, od strane pripadnika Državne granične službe Bosne i Hercegovine, obavješteni da je u Republiku Srpsku, na graničnom prelazu Donja Gradina, ušao autobus sa učenicima Srednje medicinske škole iz Prijedora, i da je primjećeno da između putnika u autobusu ima nesuglasica.

Policijski službenici su u Kozarskoj Dubici u ulici Kralja Petra prvog Karađorđevića na parking prostoru zatekli navedeni autobus. Isti su sa putnicima obavili razgovor, i utvrdili da je došlo do verbalnog sukoba između lica koje je organizovalo ekskurziju, vozača autobusa i nastavnika pomenute škole, koji su učestvovali u ekskurziji, te da se radi o nesporazumu oko neispoštovanih obaveza i da nema elemenata narušavanja javnog reda i mira, niti elemenata krivičnog djela.

Stanica javne bezbjednosti Prijedor u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine intenzivno radi na utvrđivanju odgovornosti svih učesnika u organizovanju navedene maturske ekskurzije, a o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama blagovremeno ćemo vas obavijestiti.
Tekst – CJB Banja Luka
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.