Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka-Raspored predavanja za treću sedmicu

I tokom ove sedmice nastavljaju se edukativna predavanja po mjesnim zajednicama na temu „Karcinom dojke i preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“, u sklopu projekta „Preventivna zdravstvena zaštita žena i djevojaka“ kojeg Udruženje građana „DON“ iz Prijedora provodi uz podršku Fondacije za socijalno uključivanje u BiH. Realizacija ovih predavanja počela je 17.10.2011. godine i trajaće do 15.11.2011. godine.
Pored FSU u BiH podršku projektu su dali Opština Prijedor i Dom zdravlja Prijedor, kroz obezbjeđenje kako finansijskih sredstava tako i ostalih potrebnih resursa za efikasnu realizaciju projekta. Edukativna predavanja po mjesnim zajednicama vode timovi doktorica koje su zaposlene u Domu zdravlja Prijedor. U trećoj sedmici realizacije predavanja o važnosti preventivne zdravstvene zaštite sa akcentom na karcinom dojke, govoriće se u sljedećim mjesnim zajednicama po ovom rasporedu:
-31.10.2011. godine – Rasavci (Rasavci, Zecovi, Ništavci i Ališići) u prostorijama OŠ „Dositej Obradović“ sa početkom u 19:00 sati
-01.11.2011. godine – Kozarac (Kozarac, Kamičani i Kozaruša) u prostorijama Zgrade mjesne zajednice sa početkom u 18:00 sati
-01.11.2011. godine – Trnopolje u prostorijama OŠ „Ćirilo i Metodije“ sa početkom u 19:30 sati
-02.11.2011. godine – Tukovi u prostorijama zgrade mjesne zajednice sa početkom u 19:00 sati
-03.11.2011. godine – Centar (Centar, Raškovac, Kokin Grad i Pećani) u prostorijama Zavoda za izgradnju grada sa početkom u 19:00 sati
-04.11.2011. godine – Krivaja (Krivaja i Gornja Marićka) u OŠ „Petar Petrović Njegoš“ sa početkom u 19:00 sati
Pozivamo Vas da učestvujete na ovim edukacijama kako bi se informisali o važnosti preventivne zdravstvene zaštite. Spasimo živote!
DON prijedor

Comments are closed.