Prezentacija IDC-a u Prijedoru

Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva je u četvrtak u Prijedoru održao prezentaciju „Bosanskog atlasa ratnih zločina“. Ova prezentacija je urađena uz pomoć Google Earth programa. Direktor IDC-a Mirsad Tokača je naveo da je cilj ovakvih prezentacija da se ne sakrivaju, već javnosti i nadležnim institucijama prezentuju i dostavljaju podaci o stradalim građanima BiH, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost. On je rekao da je u „Bosanski atlas ratnih zločina“ uneseno svega 20 odsto raspoloživih podataka i činjenica o ratnim događanjima, čije se unošenje kontinuirano obavlja u skladu sa dobijenim podacima o ubijenima, pojedinačnim i masovnim grobnicama sa terena dostavljenim IDC-u.

Comments are closed.