Pri kraju projekat vodosnabdjevanja

Realizacija projekta vodosnabdijevanja opštine Prijedor, čija je vrijednost veća od 30 miliona KM, treba da bude završena do kraja ovog mjeseca. Direktor prijedorskog „Vodovoda“ Vlado Reljić rekao je da su do sada rekonstruisana 4 bunara i sabirna komora, da je jedan bunar izgrađen, te da je izrađena i puštena u rad pumpna stanica Hambarine i novi rezervoar Pašinac, koji je jednim dijelom već u funkciji. Reljić je naveo da još predstoji rekonstrukcija jednog bunara i da se završi i pusti u funkciju pumpna stanica Vlačine i rezervoar Barakovac, poslije čega će Prijedor dobiti dovoljnu količinu vode za narednih 20 godina. „Svi potrošači treba da budu uredno snabdjeveni vodom, osim na nekim mikrolokacijama, gdje postojeći mali prečnici cjevovoda to neće obezbijediti, ali ćemo to rješavati“, naveo je Reljić. On je dodao da će preduzeće od građana tražiti da s obzirom na urednu snabdjevenost pitkom uredno plaća za utrošenu vodu što do sada nije bilo moguće, pa je „Vodovod“ zbog nedostatka sredstava u velikim dugovima. „Problem naplate je stalno aktuelan jer su građani Prijedora za potrošenu vodu dužni oko 7 miliona KM, pa smo na osnovu tog duga mi dužni `Elektro Prijedoru` više od 10 miliona KM, računajujći kamatu od 3,8 miliona KM“, rekao je Reljić. On je dodao da su u Vodovodu i do sada preduzimali represivne mjere utuživanja i isključenja, ali da će morati radikalizovati te mjere. „Prije toga iskoristićemo sve normalne vidove komunikacije gdje građane opominjemo i molimo da dođu i izvrše obaveze, potpišu reprogram gdje prema našem pravilniku ima i otpisa dijela duga, otplatu na rate“, kaže Reljić. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić obišao je jedan novoizgrađeni bunar i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo onim što je do sada urađeno i stepenom pripremljenosti za puštanje u funkciji svih novih objekata vodosnabdiejvanja. „Završetkom ovog velikog projekta na čitavom području opštine Prijedor stvorili smo povoljnu osnovu da građani imaju pitku vodu i da `Vodovod` učinimo samooodrživim preduzećem da može samostalno upravljati sredstvima koja su mu povjerena“, rekao je Pavić. Projekat vodosnabdijevanja opština Prijedot provodi od 2007. godine u saradnji sa švajcarskom Kancelarijom za saradnju „SECO“.
SRNA

Comments are closed.