Prijedor – evropske integracije: Predstavljen program „Evropa za građane“

srna-evropa za gradjane 1Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH organizovala je danas prezentaciju programa „Evropa za građane“ kojoj je prisustvovalo 60 predstavnika 30-ak ovdašnjih institucija, javnih ustanova i nevladinih organizacija.

Direktor Agencije „PREDA-PD“ Mišo Reljić rekao je da se na ovaj način informišu građani o fondovima Evropske unije na koje se može aplicirati po raznim osnovama, ali i upoznaju sa razlikama između pretpristupnih (IPA) fondova i takozvanih programa zajednica.

srna-evropa za gradjane 2„Pošto BiH nije članica i ne doprinosi budžetu EU, onda kao takva mora da uplaćuje kartu odnosno kotizaciju za učešće u ovim programima. Program `Evropa za građane` ima skromnu cijenu ulaznice od oko 15.000 evra, za razliku od, recimo, EP7 programa gdje je učešće oko dva miliona evra“, pojasnio je Reljić.

On je dodao da bi od iduće godina Bosni i Hercegovini bile dostupne i komponente 3, 4 i 5 pod odgovarajućim uslovima koje država mora da ispuni.

Predstavnik Ministarstva pravde BiH Goran Kučera rekao je da je cilj prezentacije približiti građanima Prijedora i susjednih lokalnih zajednica mogućnosti koje se nude iz programa „Evropa za građane“ potencijalnim aplikantima.

srna-evropa za gradjane 3„Mi edukujemo kako na pravilan način aplicirati u okviru ovog programa svojim projektnim idejama. Ovo je vrlo zanimljiv program i vrlo jednostavan za apliciranje i posebno je interesantan organizacijama civilnog društva koje imaju manje kapaciteta i koje do sada nisu imale priliku da učestvuju u nekim od programa EU“, kazao je Kučera novinarima u Prijedoru.

On je dodao da u programu mogu učestvovati lokalni organi vlasti koji mogu neke svoje postojeće saradnje sa partnerima iz zemalja regiona ili EU pretvoriti u svoju projektnu ideju u programu „Evropa za građane“.

Vršilac dužnosti načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Ljiljana Babić izrazila je zadovoljstvo što lokalna zajednica može da aplicira i učestvuje u ovom programu isto kao i nevladin sektor i grupe građana.

„Pošto je jedan od segmenata saradnja zbratimljenih gradova odnosno gradova koji već imaju saradnju, i mi u tom segmentu imamo Sloveniju odnosno Bovec i Novo Mesto kao bratimljene opštine“, kazala je Babić.

Ona je istakla da grad Prijedor ima šta pokazati i da je to grad otvoren za saradnju.

„Očekujem da ćemo iskoristiti te potencijale i da ćemo i iz ovih fondova EU aplicirati i dobiti određena sredstva kako bismo poboljšali status građana i približili se EU“, poručila je Babićeva.

BiH je u julu ove godine potpisala Memorandum o razumijevanju o učešću u programu „Evropa za građane“ koji putem projekata podržava uključivanje građana u proces evropskih integracija, jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, razvijanje osjećaja pripadnosti Evropskoj uniji, te jačanje međusobnog razumijevanja i tolerancije između evropskih građana.

Pravo učešća u Programu imaju lokalni organi vlasti, nevladine i ostale organizacije civilnog društva, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske organizacije i ostale zainteresovane strane. Ukupan budžet programa za period 2007-2013. godina iznosi 215 miliona evra.
SRNA

Comments are closed.