Prijedor preuzimanjem četiri komunalna preduzeća hoće kapital, ali ne i dugove

Prijedorska lokalna zajednica treba da preuzme akcijski kapital RS u četiri komunalna preduzeća – „Toplani“, „Komunalnim uslugama“, „Vodovodu“ i „Gradskoj tržnici“, ali njihova ukupna dugovanja prelaze 25 miliona maraka.
To predstavlja problem za opštinu, pa je Marko Pavić, načelnik Prijedora, kazao da lokalne zajednice u komunalnim preduzećima preuzimaju samo državni kapital, ali ne i njihove dugove, te da to mora biti adekvatno riješeno.
„Sva ta četiri prijedorska preduzeća su prezadužena prema državi po više osnova, najčešće za neplaćene poreze i doprinose, ali i za neizmirene strujne dažbine, a duguju i dobavljačima. U takvoj situaciji opština Prijedor želi čiste račune. Jasno je da lokalna zajednica na sebe neće preuzimati dugovanja tih preduzeća teška desetke miliona maraka. Dakle, ti dugovi moraju biti raščišćeni opet u dogovoru s Vladom RS i predstavnicima Saveza opština i gradova u RS“, istakao je Pavić komentarišući stupanje na snagu Zakona o prenosu prava svojine na kapital u RS u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave.
On smatra da je u ovom trenutku najprihvatljivije rješenje da dug komunalnih preduzeća prema državi i državnim preduzećima bude pretvoren u akcijski kapital koji bi ta preduzeća uvrstio u red onih koji bi ravnopravno učestvovali u njegovoj raspodjeli kao i lokalne zajednice, osnivači , mali akcionari i slično.
„U suprotnom krajnje što bi se moglo dogoditi prezaduženim komunalnim preduzećima je da odu pod stečaj. Ipak, mislim da se ti urgentni problemi mogu rješavati u dogovoru s Vladom RS“, kazao je Pavić.
Dragan Savanović, direktor prijedorske „Toplane“, pozdravio je stupanje na snagu novog zakona uz obrazloženje da će on iznjedriti konkretne poteze i u konačnici rješenje nagomilanih problema u komunalnim preduzećima.
„U ovom trenutku ‘Toplana’ prema bilansima ima zaduženja prema Vladi RS i opštini Prijedor teška 10 miliona maraka. Tu su i kreditna zaduženja dobavljačima za mazut, koja iznose oko četiri miliona maraka, a toliki iznos nam za neplaćanu isporuku toplotne energije duguju i naši korisnici. U ovom trenutku moraju biti pronađeni neki od modusa da se dugovi po osnovu kreditnih zaduženja prema Vladi i opštini pokušaju riješiti, jer će se u protivnom sva komunalna preduzeća koja su prezadužena naći u krajnje nezahvalnom položaju“, kazao je Savanović.
On govori da će nova odluka o prenosu kapitala na nivo opštine obavezati sve direktore i uprave komunalnih preduzeća na saradnju s lokalnom zajednicom koja po njegovom mišljenju ne smije biti opterećena uplitanjem politike, kao što je to bio slučaj dosad.
Na saradnju između Vlade RS, opštine Prijedor i gradskog „Vodovoda“ se pozvao i direktor prijedorskog „Vodovoda“ Vlado Reljić.
„Po novim zakonskim rješenjima čak 65 odsto državnog kapitala u ‘Vodovodu’ prelazi na nivo opštine Prijedor. ‘Vodovod’ u ovom trenutku ima preko devet miliona maraka zaduženja po raznim osnovama. Najveći dio tih obaveza, preko sedam miliona maraka, odnosi se na električnu energiju i kamate po osnovu tih dugovanja. Ostalo su obaveze po osnovu doprinosa na vodu, ali i reprograma po osnovu poreskih zaduženja“, kazao je Reljić.
Rješenje vidi u dogovoru resornih ministarstava Vlade RS s lokalnom zajednicom i „Vodovodom“ kako bi problemi sa zaduženjima bili prevaziđeni.
Prijedorske „Komunalne usluge“ sa zaduženjima od 3,1 milion maraka po raznim osnovama, među kojima su i kreditna zaduženja, takođe slamku spasa vide u pronalaženju kompromisa kako bi se bar djelimično riješili duga i pokušali da posluju rentabilno. Komunalci su potvrdili da im u ovom trenutku korisnici njihovih usluga duguju 3,7 miliona maraka.
Nezavisne novine

Comments are closed.