Prijedor: Privredni i drugi subjekti 21. novembra mogu da rade od 7-15 časova

Na osnovu člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Sl.glasnik RS”, broj: 43/07), i člana 46. Statuta opštine Prijedor (“Sl.glasnik opštine Prijedor”, broj: 5/05), Načelnik Opštine, donosi

ZAKLJUČAK

I – Na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. Novembra, mogu da rade svi privredni i drugi subjekti (pravna lica i preduzetnici) na području opštine Prijedor.

II –Subjekti iz stava I ovog zaključka mogu da rade na dan 21.11.2012. godine, u vremenu od 7:00 do 15:00 časova.

III –Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade na dan 21.11.2012. godine u vremenu koje zahtijeva proces rada.

IV – Svi radnici koji rade na dan državnog praznika imaju pravo na uvećanje plate za rad na taj dan prema članu 92. Zakona o radu – Prečišćen tekst – “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 55/07.

V – Ovaj zaključak se donosi na zahtjev privrednih subjekata koji su izrazili potrebu za radom na dan 21.11.2012. godine.

VI – Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Pavić

Comments are closed.